Westermo reparationsservice

Om era produkter är ur funktion och täcks av Westermos garanti kan ni begära att få produkterna reparerade. Efter garantitidens utgång erbjuder vi reparation till en fast kostnad.

Instruktion för produktreturer till Westermo Data Communications AB:

 

1. Kontakta Westermo Data Communications AB innan ni skickar in produkterna för reparation. Ni kan hitta kontaktinformationen här. Ni kommer att tilldelas ett giltigt RMA nummer och returadress.

2. Märk alla lådor med det RMA nummer ni har tilldelats. Ett komplett RMA formulär med ett tilldelat RMA nummer måste medfölja alla returer som skickas till Westermo Data Communications AB. Utan ett giltigt RMA nummer kommer inte produkten att behandlas.

3. RMA-nummer är endast giltiga i 30 dagar från utfärdandet. Detta för att vi ska kunna ha en snabb och tillförlitlig returhantering.

4. Produkter skickade till reparation måste vara korrekt förpackade, fördelaktigt i dess originalförpackning för att undvika skador under transport. Om detta förbises kommer sändaren att bli ansvarig för alla eventuella skador. Transporteringsskador täcks inte av Westermos garanti. Se försändelseinstruktioner.

5. Försändelsekostnader betalas av sändaren. Westermo Data Communications AB betalar endast returfrakt för garantireparationer.

6. Westermos kommer att reparera eller ersätta defekta enheter inom beloppet av tre veckor från och med mottagandedatumet.

7. När en produkt har reparerats kommer Westermo att sända denna nästa tillgängliga försändningsdag. Reparerade produkter returneras på Westermos bekostnad.

8. Produktgarantin täcker inte fysiska skador, ändringar i produkten, felaktigt användande, bristfälligtemballage och överspänning t.ex. blixtnedslag.

9. Eventuella transportskador täcks inte av produktgarantin. Därför behöver vi er hjälp med ersättningskraven mot transportören. Detta måste göras inom 30 dagar efter mottagande annars kommer Westermo anta att produkten mottagits i gott skick.

10. Produkter som mot förmodande är skadade från fabrik måste felanmälas inom 30 dagar efter mottagande. Efter 30 dagar utgår vi från att produkten som mottagits fungerar och är i god kondition.

11. Returneras produkten inom 30 dagar med obrutet sigill samt oskadad förpackning krediteras den med 100 %. I annat fall debiteras SEK 900:- + ev. reparation och återställningskostnad.

12. Alla returer skickas till:
Westermo Data Communications AB
640 40 STORA SUNDBY

   Begär offert

   Din kontaktinformation
   Namn:
   Företag:
   Land:
   Telefon:
   E-post-adress:
   Meddelande:
   Ja, jag vill prenumerera på Westermos nyhetsbrev.
   Prenumerationen kan avslutas när som helst och din E-postadress kommer inte att skickas vidare eller användas på något annat sätt.
   You do not have JavaScript: