Tillförlitliga och flexibla tågnätverk

Användningen av IP-tekniken har blivit standard under de senaste åren för att skapa backbonenätverk för Train Control Management Systems (TCMS), Passenger Information Systems (PIS) och infotainmentsystem på tåg. För detta ändamål används robusta Ethernet-switchar som hanterar en rad IP-nätverksprotokoll för att bygga nätverk som nu är helt avgörande för driften av tåget.

Eftersom fler och fler olika typer av utrustning är anslutna till dessa nät ökar behovet av fler portar och kapacitet på switcharna. Mer utrustning innebär också att flera kablar måste installeras för både el och dataöverföring. PoE (Power-over-Ethernet) teknik är den idealiska lösningen på detta problem. Terminalutrustning kan drivas via nätverkskabeln med ström, vilket kan resultera i betydande kostnads- och utrymmesbesparingar.

Westermo kan erbjuda ett brett utbud av nätverksenheter som kan användas för att skapa tillförlitliga lösningar för många olika tillämpningar ombord på tågen.

The use of IP technology has become the standard, over the last few years, for creating the data communication backbone used by the Train Control Management Systems (TCMS) and Passenger Information Systems (PIS) on trains. Robust Ethernet switches featuring a range of IP networking protocols are being used to build these networks which now are absolutely critical to the operation of the train.

As more and more different types of equipment are connected to these networks the need for more ports and capacity is created on the switches. More equipment also means that more cables need to be installed both power and data. PoE (Power over Ethernet) technology is the ideal solution to this issue where end devices can be powered through the network cable resulting in significant cost and space savings.

Westermo can provide an extensive range of network devices that can be used to create reliable solutions for many different applications such as Wi-Fi access points, observation and surveillance cameras, multimedia displays, network video recorders, online timetable information, diagnostic data and much more. The very compact Viper series of Ethernet train switches provides up to 20 ports with or without PoE and up to 5 gigabit ports. The versatility of the Viper series and the ability to process high amounts of data traffic solves the growing need for network capacity.

  Begär offert

  Din kontaktinformation
  Namn:
  Företag:
  Land:
  Telefon:
  E-post-adress:
  Meddelande:
  Ja, jag vill prenumerera på Westermos nyhetsbrev.
  Prenumerationen kan avslutas när som helst och din E-postadress kommer inte att skickas vidare eller användas på något annat sätt.
  You do not have JavaScript: