Network Configuration Management Tool

WeConfig

WeConfig är ett Network Configuration Management (NCM) verktyg. Detta verktyg har utvecklats för att göra det enkelt för nätverkskonfiguration av en eller flera Westermo-enheter När väl mjukvaran  installerats på en dator söker den efter enheter i nätverket. När skanningen är klar visas en lista över enheter samt en mini-topologikarta. Nu kan grundläggande konfiguration som IP-adresser snabbt tilldelas samt ytterligare konfiguration underlättas genom att gå in på enhetens webbinterface eller CLI konfigurationsfönster.

WeConfig är ett lättanvänt övervaknings- och diagnostikverktyg utöver konfigurationsmöjligheterna. För att bibehålla ett robust och stabilt nätverk så konfigurerar WeOS-enheter automatiskt sig så de processer som körs på nätverket inte påverkas. Det innebär att användaren kan vara ovetande om att ett fel har uppstått. WeConfig visar grafiskt ett  länkfel, samt registrerar tiden för händelsen. WeConfig inkluderar även en funktion för att logga SNMP traps samt en vy över kommunikationsuppgifter för att hjälpa till med en eventuell problemdiagnos. En flik för larm och händelser presenterar received traps i ett användarvänligt gränssnitt.

När enheterna är konfigurerade kan en säkerhetskopia av alla enheternas konfigurationsfiler lätt skapas och lagras. I händelse av att en switch eller router behöver bytas ut under drift så kan den sparade konfigurationsfilen snabbt laddas ner vilket bidrar till snabbt underhållsarbete. Om en uppgradering av den fasta programvaran finns tillgänglig för nätverksenheterna, då kan en simultan uppgradering av hela systemet hanteras av WeConfig.

Väl i drift kan nätverkstopologin ses i WeConfig och redigeras för att tydligare visa sammankopplingen av nätstrukturer. Enhetens egenskaper kan lätt läsas av och ytterligare utrustning kan  snabbt och professionellt läggas till. WeConfig är ett verktyg som förenklar både den första installationen av ett nätverk och löpande underhåll i drift.

Egenskaper

Snabb konfiguration för nya nätverkskomponenter sparar tid

 • Nätverksskanning för att upptäcka enheter och nätverkstopologi
 • Enklare och snabbare nätverksadressdelning
 • Enkel åtkomst till webbaserade eller CLI konfigurationsgränsnitt
 • Enkel nedladdning av konfigurationsfiler

Övervakning och diagnostik

 • Grafisk visning av felande länk
 • Logg-funktion för detektering av intermittent länkfel
 • Översikt av kommunikationsstatistik
 • Flik för alarm och händelser

Enkelt underhåll av nätverkskomponenter

 • Enkel backup och lagring av konfigurationsfiler
 • Enkel återställning av konfigurationsfiler
 • Kontrollerad och uppdaterad brandväggsversion
 • Stöd för DDM-transceivers

Nätverkskonfiguration snabbt tillgänglig

 • Automatisk avkänning av nätverkstopologi
 • Funktion för optimerad FRNT/RSTP-konfiguration
 • Konfigurerarbar visning av nätverkstopologi
 • Information om status för anslutna enheter

Ladda ner

Begär offert

Din kontaktinformation
Namn:
Företag:
Land:
Telefon:
E-post-adress:
Meddelande:
Ja, jag vill prenumerera på Westermos nyhetsbrev.
Prenumerationen kan avslutas när som helst och din E-postadress kommer inte att skickas vidare eller användas på något annat sätt.
You do not have JavaScript:

Network Configuration Management Tool

WeConfig