Vatten och avlopp

Rent vatten är ett grundläggande krav i dagens samhälle. Vi förväntar oss att kunna vrida på kranen och alltid få rent vatten. I våra massiva moderna städer måste avloppsvattnet kunna tas om hand snabbt och effektivt för att förhindra sjukdomar och skydda miljön.

Moderna vattenreningsverk måste fungera perfekt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Därför använder reningsverken tillförlitliga Ethernet-nätverk som backbone för kommunikation. Integrering av äldre enheter till detta nätverk är ofta ett måste och ännu viktigare är det att nätverket kan nås via fjärruppkopplingar för övervakning.

Fjärranslutning över Internet leder till ökat behov av säkerhet för att förhindra intrång – av misstag eller avsiktliga. Moderna vattenreningsverk behöver robusta datakommunikationslösningar.

  Begär offert

  Din kontaktinformation
  Namn:
  Företag:
  Land:
  Telefon:
  E-post-adress:
  Meddelande:
  Ja, jag vill prenumerera på Westermos nyhetsbrev.
  Prenumerationen kan avslutas när som helst och din E-postadress kommer inte att skickas vidare eller användas på något annat sätt.
  You do not have JavaScript: